Rubyerwa Dairy Investments

Name member: Philomena Kemijumbi Nshangano

Sector: Dairy; Yogurt, better, Cheese, Milk

Business Club: Uganda West

Town: Bwizibwera Buhweju

Phone: 256 782372147

E-mail: pknshangano@yahoo.co.uk